Tag

طراحی داخلی و سنگ مرمر
نحوه استفاده از سنگ مرمریت در طراحی داخلی ساختمان
نحوه استفاده از سنگ مرمریت در طراحی داخلی ساختمان ممکن است کاربردهای سنتی هر مصالحی با کاربردهای مدرن آن تفاوت های زیادی داشته است. بعنوان مثال سنگ مرمریت همواره به عنوان سنگی زیبا و ارزشمند در ذهن مردم تداعی میشود . اما متاسفانه در دهه های اخیر استفاده از آن در طراحی داخلی ساختمان ها...
Read More