Tag

انواع سنگ مرمر
نحوه استفاده از سنگ مرمریت در طراحی داخلی ساختمان
نحوه استفاده از سنگ مرمریت در طراحی داخلی ساختمان ممکن است کاربردهای سنتی هر مصالحی با کاربردهای مدرن آن تفاوت های زیادی داشته است. بعنوان مثال سنگ مرمریت همواره به عنوان سنگی زیبا و ارزشمند در ذهن مردم تداعی میشود . اما متاسفانه در دهه های اخیر استفاده از آن در طراحی داخلی ساختمان ها...
Read More